Skolas logo

Bikstu pamatskolas logo 2011.gadā izveidoja skolas absolvente Ance Kancere.  Saule un ozolzari ir simboli no skolas karoga, kas pauž ideju par spēku, mūžību, tiekšanos pēc gara gaismas, izglītības, bet pūce ir simbols no skolas vecās izkārtnes, kas simbolizē gudrību.