Skolas karogs

Ideja par Bikstu pamatskolas karogu radās 1996.gadā, kad notika gatavošanās pirmajam skolas absolventu salidojumam. Karoga metu izveidoja skolas vizuālās mākslas un mājturības skolotājs Guntis Kancers, Bikstu pagasta pārvalde sedza materiālu un karoga izgatavošanas izdevumus.

1996.gada jūnijā, kad notika pirmais Bikstu skolas salidojums,  skolotājs Guntis Kancers  kopā ar skolniecēm Lieni Toni un Anci Purvinsku skolas karogu svinīgi ienesa salidojuma atklāšanas pasākumā skolas absolventu, skolēnu, darbinieku, bijušo pedagogu un citu viesu piepildītajā skolas fasādes laukumā.

1996.gada 1.septembra Zinību dienas pasākumā mācītājs Jūlijs Neimanis, kurš iepriekšējā mācību gadā bija braucis uz skolu, lai iepazīstinātu bērnus ar kristīgās ticības mācību, iesvētīja jauno skolas karogu. Arī šoreiz  karogu pasākumā ienesa skolotājs Guntis Kancers un Liene Tone un Ance Purvinska. To nodeva tālāk absolventu klases skolēniem Kristapam Kanceram, Ievai Arbidānei un Ingai Gricmanei.

No 1996.gada 1.septembra tika iedibināta tradīcija, ka karogu un tā godu glabā 9.klase. Katru gadu pavasarī 9.klases izlaiduma pasākumā notiek karoga nodošanas un saņemšanas ceremonija, kad 9.klase karogu  tālāk nodod 8.klasei ar novēlējumu: „Turiet augstu mūsu Bikstu skolas karoga godu!”