Skolas logopēds

Skolā logopēds strādā ar bērnu runas un valodas traucējumu novērtēšanu un novēršanu.

KĀDOS GADĪJUMOS BĒRNAM BŪTU NEPIECIEŠAMS LOGOPĒDA ATBALSTS?

  • Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai aizstāj tās ar citām valodas skaņām;
  • Ja bērns nepareizi izrunā skaņas;
  • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus;
  • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka);
  • Ja bērnam ir balss traucējumi;
  • Ja bērnam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās);
  • Ja bērnam ir dzirdes traucējumi, kā rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
  • Ja bērnam ir specifiski attīstības traucējumi.

Lai novērstu runas un valodas traucējumus, nepieciešamas regulāras, sistemātiskas logopēdiskās nodarbības. Būtiska ir vecāku līdzdalība šajā procesā un sadarbība ar logopēdu.

KO LOGOPĒDS DARA NODARBĪBĀS?

Nodarbībās tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēle, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus. Jaunākiem bērniem nodarbības notiek spēļu, rotaļu veidā. Tiek vingrināta arī pirkstu sīkā muskulatūra. Nodarbībā ne vien iemāca izrunāt skaņu, bet arī sarunāties; tiek paplašināts vārdu krājums, apgūti gramatikas pamati, attīstīta runas dzirde, nostiprināts elpošanas un balss aparāts un veicināts domāšanas process.

Logopēdijas nodarbības tiek plānotas individuāli katram bērnam, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumposmu un koncentrēšanās spēju līmeni.

Logopēde Gunta Kancere

Skolas psihologs

Lapa tiks papildināta

Pedagoga palīgs

Lapa tiks papildināta

Bibliotekārs