Aktivitātes “Piedzīvojums vieno!”

No 9. – 16. decembrim notika projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 5. aktivitāte.

Projektā paredzētā kopējā pasākuma “Piedzīvojums vieno!” plāns tika mainīts saistībā ar valstī noteiktajiem Covid – 19 ierobežojumiem. 5.-9. kl. pašpārvaldes skolēni aktivitātes vadīja katrā klasē saviem vienaudžiem. Aktivitātēs tika izmantotas spēles “Jūtas. Sajūtas. Emocijas”, “Motivācija. Vērtības. Vajadzības’, “Stāstu stāstiem izstāstīju”, “Dixit”, lielās koka spēles “Tetris” un “Fliiper”. Skolēni izmēģināja darbībā iegādāto sporta inventāru – koordinācijas trepi.

Lai izkustētos svaigā gaisā, tika organizētas sniegotās aktivitātes uz slēpēm.

Noslēgumā skolēni plakātos apkopoja idejas, kā uzlabot mentālo veselību.

/ Dobeles novada pašvaldības projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana

Dobeles novada izglītības iestādēs” ( Nr.VP2021/4-13),

īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros /

...

...

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nodarbība

“Mentālās veselības pamatlikumi”

20. decembrī notika projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 1.aktivitāte 8.-9. klašu skolēniem – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nodarbība “Mentālās veselības pamatlikumi”. Nodarbību vadīja veselības veicināšanas konsultante Sandra Rikuna.

/ Dobeles novada pašvaldības projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana

Dobeles novada izglītības iestādēs” (Nr.VP2021/4-13),

īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros /

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nodarbība

“Pašpārvalde un neformālā izglītība”

20. decembrī notika projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 2. aktivitāte skolēnu pašpārvaldes skolēniem – Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nodarbība “Pašpārvalde un neformālā izglītība”. Nodarbību vadīja DJIVC speciāliste Lauma Freiberga.

/ Dobeles novada pašvaldības projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana

Dobeles novada izglītības iestādēs” ( Nr.VP2021/4-13),

īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros /

Izlaušanās spēle

23. un 24. novembrī notika projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 3. aktivitāte – Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvas izbraukuma izlaušanās spēle 5. - 9. klašu skolēniem “Blēņas un pasakas”. Katrai skolēnu komandai bija “jāizlaužas” no vienas lādes, kurā  paslēpti 5 uzdevumi. Uzdevumi balstīti dažādās jomās – literatūra, dabaszinības, matemātika, radošā un loģiskā domāšana, kultūras izpratne. Vislabāk veicās tām komandām, kuru dalībnieki savstarpēji komunicēja, sadarbojās un bija saliedēti. Tātad – komandā ir spēks!

/ Dobeles novada pašvaldības projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana

Dobeles novada izglītības iestādēs” ( Nr.VP2021/4-13),

īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros /

Labbūtības ceļakarte skolā

Bikstu pamatskolas skolēnu pašpārvalde piedalās projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, kas notiek Izglītības ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs” ( Nr.VP2021/4-13) iesniedzējs – Dobeles novada pašvaldība.

Projekts “Labbūtības ceļa karte” tiek realizēts no oktobra līdz decembrim, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu.

Projekta mērķis ir attīstīt skolēnu kompetenci par psihoemocionālo veselību, līdzdalību un vienaudžu atbalsta formām, veicināt skolēnu iniciatīvu un līdzatbildību, savstarpējo komunikāciju, klašu kolektīvu saliedēšanos, dažādības pieņemšanu, uzlabot katra skolēna emocionālo labbūtību.

2021. gada 16. – 18. augustā skolēnu pašpārvaldes komanda ( D. Beržuka, D. Druva, E. Pronckus, R. Ramiņš) kopā ar skolotāju G. Kanceri piedalījās projekta rakstīšanas apmācībās Jelgavas tehnikuma telpās. Interaktīvās mācībās, aktīvi līdzdarbojoties, jaunieši plānoja projekta aktivitātes savā skolā, kas uzlabotu skolēnu zināšanas par mentālo veselību, veicinātu savstarpējo komunikāciju un emocionālo labbūtību.

Projektā “Labbūtības ceļakarte skolā” paredzētās aktivitātes:

·         DJIVC nodarbības 5. – 9. klašu skolēniem par mentālās veselības jautājumiem;

·         Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvas izbraukuma izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”;

·         pasākums “Piedzīvojums vieno!” 5. – 9. klašu skolēniem;

·         mācības pašpārvaldei par neformālās izglītības jautājumiem.

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nodarbības projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” ietvaros

2021. gada 15. oktobrī notika DJIVC nodarbības 5. – 9. klašu skolēniem“ Emociju atpazīšana un regulācija. Konflikti, to risināšana”. Nodarbības vadīja DJIVC speciālisti.

5. novembrī tiešsaistē notika nodarbība 5. – 7. klašu skolēniem “Kāda ir mūsu labbūtība? Mentālās veselības pamatlikumi”. Nodarbību vadīja veselības veicināšanas konsultante Sandra Rikuna.