Bikstu pamatskolas pedagogi.

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Mācību priekšmets, kuru māca Klases, kurās māca
1. Dace Štamgūte Direktore
Literatūra
7.b/9.b ( spec.klase)
2. Daila Rone Direktores vietniece
Matemātika, Klases stunda
4.,6. 4.
3. Gunta Kancere Sociālās zinības, vēsture, sociālās zinības, bioloģija, klases stunda, pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītība - valodiņa (logopēdiskās nodarbības) 4.,5. 6.,7.,8.,9.,7.b/9.b 7.,8.,9. 7., 7.b/9.b
4. Adrija Žilinska Latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, ētika, sociālās zinības, mūzika, klases stunda,   pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītība- 1.-4.kl.vokālais ansamblis 3. 3.
5. Renāte Jāzepa Angļu valoda, teātra māksla, klases stunda, interešu izglītība – Award, novadpētniecība 1.-9., 7.b/9.b 4.,7. 6.
6. Edīte Zelča Latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas, klases stunda, pagarinātās dienas grupas skolotāja 1. 1.-4. 1.,4. 1.
7. Zanda Glušņeva Matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, latviešu valoda, dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, klases stunda, pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītība - Bikstu mazpulki 2. 2.,4. 2. 3. 2.
8. Anna Grauba Latviešu valoda, literatūra 5.-9. 5.-9.
8. Ieva Marzuki Matemātika, dabaszinības, fizika, ķīmija, inženierzinības, klases stunda, pagarinātās dienas grupas skolotāja 5. 4.,5.,6.,7.b/9.b 8.,9. 8.,9. 7. 5.
9. Ināra Vasiļevska Matemātika 7.-9.,7.b/9.b
10. Aijnars Laudiņš Sports un veselība, sports, klases stunda, interešu izglītība – sports pulciņš, koriģējošā vingrošana 1.,2.,4.,5.,7.,8. 3.,6.,9. 8.,9.
11. Gunita Geine-Goba Latvijas vēsture, pasaules vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, latviešu valoda 6.,9. 6.,9. 7.,8. 7.b/9.b
12. Andra Gerta Ģeogrāfija 7.-9., 6.b/7.b/9.b
13. Irēna Martuzāne Krievu valoda 4.-9.
14. Agrita Aleksejonoka Mūzika, interešu izglītība- ansamblis 5.-9.kl. 1.,2.,4.-9.
15. Inese Vasiļevska Vizuālā māksla 5.-9.
16. Ēriks Prenclavs Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas 6.,9.,9.b  7.b,8.
17. Ārija Ratkus Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas 6.,9.,9.b 5.b,7.b
18. Juta Vasjatkina Datorika, informātika, dizains un tehnoloģijas 4.,5.,7.,8. 6. 5.,7.
19. Ilze Dina Strautiņa 5,6gadīgo bērnu skolotāja
20. Inga Ļebedeva Pedagoga palīgs
21. Ingrīda Eihvalde Bibliotekāre