• Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)