Pulciņā “Valodiņa” tiek aicināti piedalīties 1. – 4. klašu skolēni, kuriem nepieciešams logopēda atbalsts.

Nodarbībās tiek veikti vingrinājumi pareizai skaņu izrunai, pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai, kustību un koordinācijas vingrinājumi. Bērni mācās pareizi saklausīt skaņas, uzrakstīt atbilstošos burtus, veidot vārdus, teikumus un stāstījumu.

Nodarbībās tiek izmantotas interaktīvas metodes no Montessori metodikas (kartīšu materiāls, alfabēta kastes, dabas materiāli, skaņu, taustes spēles u.c.). Darbošanās pie smilšu gaismas galda bērniem ļauj labāk attīstīt uztveri, sajūtas, emocijas, motoriku, koncentrēšanās spējas, sagatavot roku rakstīšanai. Atpūtas brīžos bērnus gaida aktīvie beņķīši un pufs.

Nodarbības notiek ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus.

Pulciņa “Valodiņa” skolotāja Gunta Kancere