Interešu izglītība 2021./2022.m.g.

Diena Stunda PulciņšVieta
Pirmdiena-    7.stunda  valodiņa logopēda kabinetā
7.,8. stunda ansamblis 1.-4.klasei mūzikas kabinetā
Otrdiena- 6.stunda valodiņa logopēda kabinetā
7.,8.stunda mazpulki 2.-6.klasei 2.klasē
7.,8.stunda novadpētniecības pulciņš 4.-9.klasei   angļu valodas kabinetā
Trešdiena- 6.,7.stunda valodiņa logopēda kabinetā
7.stunda koriģējošā vingrošana( ar ārsta nosūtījumu) sporta laukumā, sporta centrā
Plkst.17.00-18.30 programmēšana 7.-9.klasei attālināti
Ceturtdiena-  7.stunda sporta pulciņš 1.,2.klasei sporta laukumā vai  sporta centrā
8.stunda sporta pulciņš 3.,4.klasei sporta laukumā vai  sporta centrā
8.stunda ansamblis 5.-9.klasei mūzikas kabinetā
  8.stunda  Award 8.,9.klasei angļu valodas kabinetā
Piektdiena- 6.stunda koriģējošā vingrošana sporta laukumā vai sporta centrā)