Tiekamies 2.jūnijā


...

...

Aicinājums

Bikstu Pamatskola aicina savus skolēnus un vecākus, skolas darbiniekus pievienoties Dobeles novada pašvaldības sagatavotajam aicinājumam piedalīties humānās kravas nokomplektēšanai sadraudzības pilsētai Ukrainā.
Ziedot pēc savām iespējām un ziedotās preces nogādāt Bikstu pamatskolā. Lūgums neziedot preces stikla iepakojumos.
Par mieru visā pasaulē!


Mēs esam par mieru pasaulē!

Atsaucoties Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājumam, atbalstot Jelgavas Mākslas skolas iniciatīvu, Bikstu pamatskolas skolēni zīmē miera baložus un izveido "miera sienu".

Miera balodis mākslā tiek asociēts ar mieru, baltais balodis simbolizē brīvību un cerību tik nedrošajos laikos. Mākslinieks Pablo Pikaso pirmo miera balodi uzzīmēja 1949. gadā pēc II Pasaules kara, veidojot dažādas baloža variācijas.

Mēs esam par mieru pasaulē!

 


  


Esmu priecīgs paziņot, ka Bikstu pamatskola 2021./2022. mācību gada I.semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! Paldies par Jūsu skolotāju un skolēnu aktivitāti, sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, ko sniedzat digitāliem mācību līdzekļiem!

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv direktors
Edgars ŠkutānsEs esmu Latvija -Mans kods ir baltā smilts un māls!

Es esmu Latvija -Mans spēks ir rupjmaize un sāls!

Es esmu Latvija -Man vēnās upju sudrabs mirdz!

Es esmu Latvija -Man zaļa zeme, zilas debesis! 

Es esmu Latvijā -Mans darba ritms - vakars, rīts!

Es esmu Latvijā -Tāds likten's zvaigznēs ierakstīts!

Es esmu Latvijā -Man saknes stiprās dzimtās aug!

Es esmu Latvijā -Man vietas svētākas uz zemes nav!

(Lāsma Krama) 

Mīļie bērni, vecāki, vecvecāki, skolotāji, tehniskie darbinieki, absolventi, viesi! Lai gaisma Jūsu sirdīs un domās! Lai spēks, izturība, mīlestība Jūsu ģimenēs! Lai gaiši svētki! Jūsu Bikstu pamatskola.

Prasības izglītības iestādēs

Ārkārtējās situācijas laikā izglītības process turpinās klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem.

Zinību diena- 1.septembris


Skolai 160 gadi

Saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, skolas salidojumā tiksimies uz 165 gadu jubileju.